TDA

Introducing Les Hoerara, Kaitakawaenga

Les Hoerara at TDA office

Nō Te Whānau-ā-Tūwhakairiora me Te Whānau-ā-Hunaara o Ngāti Porou, rātou ko Te Whānau-a-Apanui me Ngāti Moe o Ngāti Kahungunu-ki-Wairarapa awau. He uri whakaheke awau nō ngā wāhi o Te Kawakawa-mai-tawhiti i Te Araroa me Wharekāhika i Matakaoa. I tipu mai awau i Wainuiomata, i te kura hoki o Te Aute i te whenua tuku o Te Hāpuku o Ngāi Te Whātuiāpiti o Kahungunu. He pia, he tauira nei awau o Te Tumu Herenga Waka me Te Kunenga ki Pūrehuroa, o Akopai anō hoki. He kaiako reo rua, he timuaki tautoko, he timuaki tuarua, he kaihāpai o He Kākano, o Kia Eke Panuku, o Te Kōtahitanga, o PB4L rā hoki awau. He ringa rehe awau i nga mahi toi kōwhaiwhai, he tangata mau moko, he kaitito waiata/haka, he kaiwhakatu mō ngā mahi a te Rēhia. E āku nui, e āku rahi, e āku roa, tēnā kōtou i runga tonu i ngā mihi ōpaki nei ki te rau, ki te mano, kāti, tēnā kōtou katoa.

Whanaketanga Kaiako Aotearoa (WKA) |Teacher Development Aotearoa (TDA) is thrilled with the recent appointment of Les Hoerara to the role of Kaitakawaenga, Iwi Relationship & Partnership Manager.

Les brings to our organisation a wealth of knowledge and experience as a kaupapa Māori-based educationalist and researcher; an experienced reorua/rumaki/ auraki kaiako (26 years); an ex-Deputy and Assistant Principal; an advocate and practitioner of Tikanga Māori; a fluent speaker of Te Reo Māori, and a Developing Cultural Capability (DCC) & Leadership Facilitator.

As Kaitakawaenga, Les’s roles include:

  • to broker and leverage partnerships with Mana Whenua (Te Whanganui-a-Taraika)
  • approaches on how to engage with Mana Whenua for non-Māori
  • to facilitate and deliver workstreams related to the New Zealand Curriculum Refresh
  • to support the NEXes to develop cultural capability to complement the New Zealand Curriculum Refresh
  • to facilitate and support the NCEA changes as part of the Review of Achievement Standards (the RAS)
  • to utilise the WKA bicultural framework, He Hononga Mana Whenua as an exemplar to support the roles mentioned above with other Mana Whenua nation-wide.

WKA | TDA is privileged to have Les leading, developing and guiding this important mahi.

Me tipu ake ngā āhuatanga Whare Ao Māori nei, hei pā harakeke ki ngā tahataha o Mana Whenua, kia ora ai ngā ritorito, kia hanga ai he whatu kaitaka mā ngā ākonga Māori a kō ake nei ki runga pokohiwi!  (Hoerara; L. 2021)

Grow preferred Māori-based leadership matrices, to further enhance relationships and partnerships with Mana Whenua, by developing culturally responsive and appropriate teacher proficiencies, competencies, and capabilities so schools flourish by weaving a finely-woven cloak as an ever-lasting symbol of ākonga Māori potential draped across the shoulders! (Hoerara; L. 2021)

blog articles & resources

You might also like: